VSU - Ærø

VSU - Ærø

I samarbejde med Ærø Kommunes sagsbehandlere og hjerneskadekoordinator tilbyder VSU undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade, psykisk sårbare, sindslidelser, og til voksne med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen sker efter Lov om specialundervisning for voksne, der har til sigte at afhjælpe og kompensere for diverse kognitive udfordringer og følgevirkninger af hjerneskader og indlæringsvanskeligheder.

Undervisning i VSU visiteres og iværksættes såfremt der er udsigt til at kursisten får et rimeligt læringsudbytte.

Indholdet i undervisningen er forskelligt og tilrettelægges ud fra kursistens behov og ønsker, og kan f.eks. være:

  • Brug af pc, tablet/Ipad og internet.
  • Læsning, skrivning samt brug af diverse ordblinderedskaber.
  • Matematik og andre relevante fag til brug i hverdagen.
  • Social træning.
  • Digitale kognitive træningsprogrammer (Professionel hjernetræning, Afasi-assistent, Lexia).
  • Støttende samtaler og samarbejdende kommunikation på tværs af faggrupper (specialpædagogisk bistand).
  • Kognitive/mentale strategier til støtte og guidning i hverdagen. 

Undervisningen foregår individuelt i eget hjem om tirsdagen mellem 9.00-13.00 og på Ærøhuset kl. 9.00-13.00 om torsdagen.

Undervisningen foregår typisk 1:1, og kan spænde fra 30 minutter til 1 time pr. uge alt efter forudsætninger og behov.

Undervisningen er gratis for kursisterne.

For at blive visiteret til voksenspecialundervisning kan der rettes henvendelse til en sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator ved Ærø kommune. Alternativt er der også mulighed for at rette henvendelse til CSV Sydfyn for at høre nærmere om vores tilbud.