VSU - Ærø

VSU - Ærø

På Ærø tilbyder vi, i et samarbejde med Ærø Kommune, undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser og til voksne med generelle indlæringsvanskeligheder

Undervisningen er gratis for kursisterne.

 

Undervisning til Senhjerneskadede

Hvis du oplever kognitive vanskeligheder, som f.eks. kan være sproglige, koncentrations- og hukommelsesmæssige, så kan et undervisningstilbud måske være noget for dig?

I nogle tilfælde kan vi komme i borgerens hjem - ofte giver det dog mest mening at lave et hold, når der er flere deltagere, så kommunikation og træning udføres sammen med ligesindede.

Kursister som er i stand til at træne selv hjemme med en tablet eller pc, kan efter instruktion følge programmet Professionel Hjernetræning, som vi abonnerer på. Det gælder også kursister, som ikke har en særlig hjerneskade, men som har vanskeligheder der kan sammenlignes med denne f.eks. pga. sklerose, piskesmæld eller hjernerystelse. 

Senhjerneskadede på Ærø henvender sig som regel gennem vedkommendes sagsbehandler eller ergoterapeut, men det er også muligt at rette henvendelse direkte til CSV Sydfyn for at høre nærmere om vores tilbud, se nedenfor. 

 

Undervisning til Generelle indlæringsvanskeligheder

Eleverne undervises i øjeblikket på torsdage i Marstal i samarbejde med Ærøhuset. Undervisningen foregår 1:1 og kan spænde fra 20 til 45 minutter pr. uge, hvor man visiteres individuelt ud fra de aktuelle personlige forudsætninger og ønsker om undervisning.

Typisk beskæftiger undervisningen sig med ønsker om større omverdensforståelse, gængse kulturteknikker i form af brug af tablet, internet, læsning, regning og skrivning.

Hvis du er sent udviklet, har svært ved at lære - eller huske hvad du har lært -  eller på anden vis ikke magter det eksisterende uddannelsessystem, så kontakt alligevel din sagsbehandler eller CSV Sydfyn for at høre om mulighederne. Måske kan vi hjælpe!

 

Undervisning til Sindslidende

CSV-Sydfyn tilbyder undervisning til mennesker med sindslidelser, - i øjeblikket foregår undervisningen på Det Gamle Værft i Ærøskøbing. Undervisning er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i kursistens aktuelle vilkår, - både diagnose, levevilkår, livserfaringer og ønsker og tanker om fremtiden.

Det der kan have betydning for kursistens muligheder for undervisningsmæssig fremgang, vil blive taget i betragtning. Derfor begynder en undervisningsaftale altid med en samtale med lærer og vejleder. Det betyder, at kursistens individuelle mål med undervisningen og måden der skal arbejdes på, er noget vi beslutter sammen. Når det aftalte mål er nået, afsluttes undervisningen.

Typisk drejer undervisningen sig om dele af almindelige skolefag, brug af tablets og telefon og kommunikation via digitale medier. Undervisningen kan også dreje sig om forberedelse til undervisning på almindelige vilkår.

CSV-Sydfyns undervisning er eksamensfri.

Undervisningen sker efter Lov om Specialundervisning for voksne.

 

Kontakt: 

Centerleder

Søren Bay Koch

Tlf.: 2488 6383