Voksne med psykisk sårbarhed

Voksne med psykisk sårbarhed

VSU tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning til borgere med psykisk sårbarhed, sociale og personlige problematikker, der gør det vanskeligt at deltage i andre ordinære tilbud om undervisning.

Formålet er, at du kan bruge det, du lærer i din hverdag, på dit arbejde, i fritiden eller til at begynde på et job eller på en uddannelse samt, at du tilegner dig strategier og handlemuligheder til gavn og glæde i din hverdag.

Undervisningen sker efter Lov om specialundervisning for voksne, og iværksættes, såfremt der er udsigt til, at kursisten får et rimeligt læringsudbytte. Vi tilbyder undervisning på små hold samt individuel undervisning.

Vi begynder altid en undervisningsaftale med en samtale mellem underviser, kursist og evt. pårørende og sammen opstiller vi individuelle læringsmål. Vi evaluerer og tilpasser løbende undervisningen. Når det/de aftalte mål er nået afsluttes undervisningen.

CSV-Sydfyns undervisning er eksamensfri, men kan tilrettelægges, så kursisten kan forberede sig på at gå til undervisning på almindelige vilkår.

Indholdet i undervisningen kan fx være:

  • Individuelle læringsmål.
  • Læse, stave og skrivetræning.
  • Træning i betjening af tablet og andre kompenserende midler.
  • Digitale kognitive træningsprogrammer fx Professionel Hjernetræning.
  • Regning/matematik.
  • PAS, Pædagogisk Analyse System
  • …og meget andet.