STU

STU

STU'en (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

CSV Sydfyn varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for de sydfynske kommuner.

Uddannelsen er for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Vores mål er at gøre det nemmere for de unge at mestre hverdagen og give dem mulighed for at tage ansvar for eget liv. Derfor er vores ungdomsuddannelse et helhedstilbud med uddannelse, bolig, fritid og jobtræning.

Vi tilrettelægger uddannelsen efter den enkelte elevs ønsker, muligheder og behov. De unge får skoleundervisning, praktisk træning og praktikophold. Vi har kollegier, hvor de unge kan bo, og en række fritidstilbud, hvor de kan være sammen med andre unge.

Efter endt uddannelse får de unge et kompetencebevis og hjælp til at blive sluset ud til f.eks. beskæftigelsestilbud, et job på det almindelige arbejdsmarked eller videre uddannelse.

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte hold - Livsduelighed, Godt på vej, Kick Start og jobhold.