STU

STU

STU'en (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvad er STU på CSV Sydfyn:

På STU, CSV Sydfyn tilrettelægger og udfører vi undervisningsforløb for en bred gruppe af unge med særlige behov. Vores elever har forskellige kognitive forudsætninger, blandede diagnoser eksempelvis ADHD, autisme, og en del af vores unge er psykisk sårbare. Fælles for dem alle er, at de profiterer af undervisning som er mest praktisk anlagt, meget struktureret og overskuelig, med tydelige dagsprogrammer og kortere undervisningsintervaller.

På STU arbejder vi målrettet mod at afklare og videreudvikle vores målgruppes personlige og faglige kompetencer således, at de efter endt ungdomsuddannelse mestrer deres eget liv med bedst mulige forudsætninger. Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Igennem kortere og længere praktikforløb prøver de unge forskellige beskæftigelsesmuligheder af. Det kan eksempelvis være i en børnehave, kantine, butik eller på et landbrug. På skolen udbydes jobrelevante kurser, hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og anden undervisning, som hjælper den unge videre i afklaring af beskæftigelse efter CSV Sydfyn.


Nye Linjer i vores undervisningstilbud pr. 01.05.2019::

Vi har igennem efteråret 2018 arbejdet med en procesplan vedr. udvikling af STU på CSV Sydfyn. Igennem vores udviklingsproces har vi undersøgt hvilke ændringstiltag, der vil bidrage til endnu større motivation hos vores unge, både ift. aktivt fremmøde, undervisningsaktiviteter, positivt undervisningsmiljø og endvidere give dem afsæt til videre beskæftigelse. Vi har evalueret på vores nuværende tilbud og erfaringer, samt søgt inspiration hos andre velfungerende STU tilbud. Den samlede proces har resulteret i, at vi nu udbyder følgende linjer:

  • Virksomhed & Butik
  • E-sport & Teknologi
  • Værksted & Grønt

 

Se STU flyer stu.pdf