Voksne med senhjerneskade

Voksne med senhjerneskade

Undervisning:

CSV Sydfyn tilbyder undervisning af personer med erhvervet hjerneskade. Fælles for denne målgruppe er, at de pga. sygdom eller ulykke har fået en hjerneskade sent i livet. Skaden viser sig med konsekvenser som lammelse, kognitive vanskeligheder i form af læse, skrive- og talebesvær samt svækket hukommelse, koncentrations- og planlægningsevne. For langt de fleste vil der være en udtalt træthed samt nedsat initiativ, der yderligere forstærker vanskelighederne.

Undervisningen sker efter Lov om Specialundervisning for voksne.

 

Henvendelse:

Den senhjerneskadede, en pårørende eller en professionel inden for behandlerområdet henvender sig til CSV Sydfyn.

Vi står til rådighed med yderligere oplysninger, og vi giver også gerne en uforpligtende orientering om, hvem der i øvrigt kan hjælpe. Kontakt vores senhjerneskadeteam.

 

Kontakt:

Centerleder

Søren Bay Koch

Tlf.: 2488 6383

 

Afklarende møde:

I en samtale, enten hjemme hos den senhjerneskadede eller på CSV Sydfyn, bliver ressourcer og vanskeligheder afdækket, og evt. ved hjælp af PAS (Pædagogisk Analyse System) bliver det aktuelle læringspotentiale vurderet. Hvis vurderingen er, at det er relevant med undervisning, og der er et formodet udviklingspotentiale – fagligt, personligt og socialt, anbefales et forløb med forslag til individuelle målsætninger.

For borgere til VISAC suppleres med en ergoterapeutisk vurdering.

PDF iconvisac_folder.pdf

Personalet består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og speciallærer.

VISAC drives af Svendborg Kommune, på Storkehavevej 6 i Gudme.

 

Visitation:

Ved visitationen fastlægges undervisningens omfang og målsætning. Undervisningen udelukker ikke anden træning eller undervisning, og kursisterne er ofte samtidig i behandling hos en praktiserende fysioterapeut, og får eventuelt også undervisning af en logopæd.

Der visiteres og evalueres for et halvt år ad gangen.