Aktiviteter og fællesskab

Aktiviteter og fællesskab

Aktiviteter

Bykollegiet tilbyder aktiviteter i tråd med de unges efterspørgsel. Formålet med kollegiet er at træne de unge i at bo selv, hvor en del af træningen består i at anvende alment tilgængelige fritidsaktiviteter. En del af aktiviteterne er derfor individuelt rettet med den enkelte unge.

Der tilbydes forskellige aktiviteter på tværs af Jernbanegade og Vestergade. Det kan fx være:

  • træning i motionscenter
  • UFL-klub
  • biografture
  • fælles filmarrangementer
  • fælles udflugter
  • badminton

I Jernbanegade ligger Cafe Tryk, hvor begge steder hver uge holder fællesspisning med efterfølgende aktivitet

Vi prioriterer fællesskabet højt på tværs af Jerbanegade og Vestergade. 

 

Husmøde

En gang om måneden holder vi husmøde på hvert kollegie, hvor kollegianerne selv kan skrive punkter til dagsordenen.

Vi prioriterer fællesskabet højt på tvære af Jerbanegade og Vestergade. Herunder drøftes menuplan, forslag til forbedringer, aktiviteter og dagligdagen.

Vi vægter det højt, at handle på de unges forslag og indput.