Samarbejdsrelationer

Logo

Samarbejdsrelationer

Vi har et tæt samarbejde med CSV Sydfyns ungdomsuddannelse STU, både i forbindelse med visitationer til kollegietilbuddet og i det efterfølgende opfølgningsarbejde og udslusning til arbejdspraktikker, job eller andet samt til egen bolig eller anden varig boform. Dette gælder også i forhold til FGU uddannelsen og Jobcenteret i Svendborg. 

I det daglige foregår samarbejdet i uformelle fora med respekt for den enkeltes selvstændighed. Det formelle samarbejde foregår ved fælles uddannelsesplanmøder og handleplansmøder for at sikre overensstemmelse mellem mål og retning for den enkelte.