Bopraktik

Bopraktik

Hvis man ønsker at bo på Bykollegiet, skal man i bopraktik. Man skal tage kontakt til sin sagsbehandler i sin hjemkommune, som derefter kontakter koordinator Cindie Juul Jensen, på telefon: 30 17 47 32 for nærmere aftale.

4 uger i praktiklejlighed:
Bykollegiet tilbyder et 4 ugers bopraktik forløb forud for en eventuel visitation til et kollegietilbud

Praktikken har til formål, at afklare om kollegietilbuddet matcher den unges behov og ønsker.

Pædagogisk indhold:
I løbet af praktikken indgår den unge i hverdagen på kollegiet og præsenteres for forventninger og ansvarsopgaver. Den unge skal via en anerkendende tilgang tage ejerskab for eget liv. 

I bopraktikken indgår den unge i de praktiske gøremål på kollegiet, såsom madlavning, oprydning og tøjvask, ligesom vi forventer, at den unge indgår i det sociale samvær med de øvrige kollegianere samt fælles aktiviteter på kollegiet.

Bopraktikanten bliver tilknyttet en primær kontaktperson, som følger den unge igennem hele praktikforløbet.

Praktiklejligheden:
Vi forventer at den unge er til stede på kollegiet i praktikperioden, herunder i den mellemliggende weekend, samt at den unge holder sin praktiklejlighed ren og i orden. 

Praktiklejligheden er sparsomt møbleret, den unge skal selv medbringe sengetøj, håndklæder, toiletsager og andre personlige fornødenheder.

Ind- og udflytning varetages af den unge og dennes pårørende. 

Praktikevaluering:
Inden bopraktikken er slut udarbejdes en praktikevaluering, som munder ud i en anbefaling af om den unge kan tilbydes et kollegietilbud eller ej.

Elementer i praktikevalueringen:
Praktikevalueringen  omhandler en afklaring af  den unges umiddelbare støttebehov indenfor:

  • Den nære hverdag
  • Døgnrytme
  • Personlig hygiejne
  • Tøjvask og rengøring
  • Madlavning
  • Socialt netværk
  • Kommunikation
  • Transport og færden
  • Helbred

Evalueringen fremsendes til den unges sagsbehandler, som har den endelige afgørelse af om, den unge kan visiteres til kollegiet.

 

Priser:
Pris pr. 1/1-24: 1.164,61 kr. pr. dag 

Lovgrundlag:
Bopraktik/indflytning på kollegiet bevilliges efter Serviceloven.

 

Kontakt:

Afd. leder

Gert Hjuler 
Tlf: 30 12 96 12
gert.hjuler@svendborg.dk

Eller:

Koordinator:

Cindie Juul Jensen
Telefon: 30 17 47 32

 

 

Foto 1 af kollegieværelse på Jernbanegade kollegiet, vindue i stueFoto 2 af kollegieværelse på Jernbanegade kollegiet, soveafdeling

 

Foto 3 af kollegieværelse på Jernbanegade kollegiet, badeværelseFoto 4 af kollegieværelse på Jernbanegade kollegiet, køkkenafdeling