Værksted & Krea

Værksted & Krea

Linjen er for dig, der ønsker at bruge dine hænder. Vi har et træværksted med masser af træ og store maskiner og et værksted, hvor der males, sys på symaskine, foldes papir og meget mere. Vi producerer mange forskellige varer i de to værksteder, som sælges under navnet ”Unik”. 

Vi har også en kolonihave, som vi bruger i sommerhalvåret. Denne skal vedligeholdes ude og inde. Derudover passer vi de grønne arealer på Høje Bøge Stadion.

Når du starter på Værksted & Krea, bliver du tilknyttet et af værkstederne. Du får også en kontaktperson, som vil følge dig tæt samt hjælpe og guide dig med at nå de mål, du har og får undervejs. I løbet af din uddannelse på STU, kan du også komme i praktik. Praktikpladsen kommer i stand ud fra dine ønsker i samarbejde med din kontaktperson og skolens vejleder.

På Værksted & Krea lægger vi vægt på:
-    Stabilt fremmøde
-    Praktisk arbejde
-    Samarbejde 
-    Godt klassesammenhold 

I undervisningen prioriterer vi også:
-    Trivsel 
-    Det sociale liv
-    Botræning 
-    Madlavning og fællesspisning
-    Ture ud af huset
-    Personlig og social udvikling
-    Faglig undervisning og vedligehold
-    Fokus og koncentration
-    At der skal være plads til sjov
 

Få mere at vide:
Du er velkommen til at kontakte CSV's vejleder på tlf. 3017 4732