Om os

Om os

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syds besøg den 3. juli 2023
CSV Sydfyn - Center for Specialundervisning for Voksne

CSV Sydfyn - Center for Specialundervisning for Voksne er forankret i Familie, Børn & Unge i Svendborg Kommune.

Centeret består af mange forskellige undervisningsplatforme, som alle har forskellige samarbejdsfora.

 

Vores center består af følgende afdelinger:

VSU: Voksen special undervisning.

STU: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Bykollegiet: Kollegie for unge i uddannelse.

Klubtilbud for STU elever

Café Tryk, beskyttet beskæftigelse

 

Vi underviser unge og voksne med særlige behov fra Sydfyn, Ærø og Langeland. Det er især borgere, der har generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en erhvervet hjerneskade.

Vi er omkring 30 medarbejdere, og vi udfordrer hele tiden vores egen praksis i forhold til at kunne bibringe vores elever og kursister den bedste platform for at højne deres trivsel, læring, udvikling, livskvalitet og selvværd samt blive aktive samfundsborgere.

Vi møder vore elever og kursister som ligeværdige, med respekt og har som mål, at eleverne og kursisterne kommer ”videre” i deres liv. Vi udviser engagement, er velforberedte og fagligt velfunderede og bidrager til helhed i opgaveløsningen.

CSV Sydfyn vil være kendt for kvalitet og faglighed og for at udvikle nye og anderledes veje og løsninger i et tværfagligt samarbejde.

Hos vore elever og kursister ønsker vi at se muligheder og potentialer frem for begrænsninger, i et miljø, hvor vi er åbne for andres refleksioner og forslag. Tilgangen til hinanden, eleverne og kursisterne er anerkendende.

I forhold til vores samarbejdspartnere og til omverdenen ønsker vi et CSV Sydfyn, der er præget af professionalisme, engagement, høj faglighed og indbyrdes loyalitet.

Vi arbejder i et tæt samarbejde med bl.a. Jobcenteret, UU-Sydfyn, Socialafdelingen.

Du er meget velkommen til at kigge ind og få en snak med os om vores undervisning og andre tilbud.