Generelle indlærings-vanskeligheder

Generelle indlærings-vanskeligheder

Målgruppen for CSV Sydfyns undervisning omfatter udviklingshæmmede, voksne med autismespektrum-forstyrrelser, sent udviklede, kommunikationssvage og i et vist omfang bogligt svage, som ikke ellers kan deltage i andre eksisterende undervisningstilbud.

Man har historisk kaldt gruppen for ”mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder”, og omfatter derfor ikke undervisning mhp. afhjælpning af specifikke vanskeligheder som de, der for eksempel fordrer audiologopædisk bistand.

Undervisningen sker efter Lov om Specialundervisning for voksne, og iværksættes, såfremt der er udsigt til at kursisten får et rimeligt læringsudbytte.

Indholdet i undervisningen kan f.eks. være:

  • Individuelle læringsmål
  • Læse- og skrivetræning
  • Målrettet træning i fonetisk opmærksomhed
  • Informationssøgning fra internet og fagmaterialer
  • Træning i betjening af iPad og andre kompenserende midler
  • Arbejde med kognitive træningsprogrammer
  • Social træning
  • Regning/matematik

Undervisningsmålene vil fokusere på at styrke omverdensforståelse, forbedre muligheder for selvstændigt at indhente viden, tilføre forskellige udfordringer, så der åbnes for et undervisningsrum, der opleves som lærende, meningsgivende og med omsætningsværdi til eget liv.

Undervisningen evalueres og tilpasses løbende.