Billede af syrenbuket

VSU

VSU

VSU-afdelingen tilbyder undervisning i 1 til 6 timer om ugen.

Vi tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og gratis for kursisterne.

Undervisningen aftales for et halvt eller et helt år, eller som ganske korte forløb på f.eks. 4 – 6 uger.

Undervisningen tilbydes til kursister, som ikke kan drage nytte af undervisning på almindelige vilkår. Emnerne kan f.eks. dreje sig om:

  • Brug af NemID, e-Boks, Netbank, E-bogreolen og borger.dk (Glad Digital Borger)
  • Skolefag eller dele af skolefag, f.eks. dansk, regning, historie, samfundsfag, kreativt værksted.
  • Kognitiv træning ved hjælp af blandt andet det netbaserede it-program Professionel Hjernetræning. 
  • Almindelig brug af pc samt genopfriskning af dansk og regning med det sigte at komme videre, evt. med et uddannelsesforløb i andet regi. 

 

I mange tilfælde vil vi kunne tilbyde en kort screening, som kan afdække indlæringsmæssige kompetencer, potentialer og vanskeligheder (f.eks. PAS).

Hvis der er behov for specialudstyr for at kunne komme til undervisning eller for at kunne gennemføre undervisningen, hjælper vi gerne med at søge økonomisk støtte dertil.

Desuden tilbyder vi indtægtsdækket undervisning.

Kontakt: 

Centerleder

Søren Bay Koch

Tlf.: 2488 6383

 

Bilag
PDF icon VSU - Flyer