VSU

Foto af undervisnings situation i CSV Sydfyns VSU afdeling
Undervisnings situation i VSU

VSU

 

 

En lille film om VSU undervisningen.

 
VSU-afdelingen tilbyder undervisning i 1 til 6 timer om ugen.

Vi tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og gratis for kursisterne. Hvis man ikke kan transportere sig selv, eller benytte offentlige transportmidler, kan CSV Sydfyn iværksætte gratis kørsel efter gældende regler.

Undervisningen aftales for en periode på f.eks. 3 måneder, et halvt år eller et helt år.

Undervisningen tilbydes til kursister, som ikke kan drage nytte af undervisning på almindelige vilkår. Emnerne kan f.eks. dreje sig om:

  • Brug af NemID, e-Boks, Netbank, E-bogreolen og borger.dk (Glad Digital Borger)
  • Skolefag eller dele af skolefag, f.eks. dansk, regning, historie, samfundsfag.
  • Kognitiv træning ved hjælp af blandt andet det netbaserede it-program Professionel Hjernetræning. 
  • Almindelig brug af pc eller tablet samt genopfriskning af dansk og regning med det sigte at komme videre, evt. med et uddannelsesforløb i andet regi.

Vi kan tilbyde en kort screening, som kan afdække indlæringsmæssige kompetencer, potentialer og vanskeligheder (f.eks. Pædagogisk Analyse System PAS).

Hvis der er behov for specialudstyr for at kunne komme til undervisning eller for at kunne gennemføre undervisningen, hjælper vi gerne med at søge økonomisk støtte dertil.

 

 

Oversigt over VSU afdelingen på CSV Sydfyn

 

 

Billeder fra VSU undervisningen i lokalerne i Gudme