Kollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet i Svendborg 

Formålet med Bykollegiet ved CSV Sydfyn er:

Via anerkendende specialpædagogisk tilgang støttes/guides den unge til på sigt, at leve et så
selvstændigt ungdomsliv/voksenliv som muligt, hvor hjælp til selvhjælp er en del af mestringen.

Vi møder altid den unge i dennes behov og kompetencer. Vi guider/støtter bl.a. med:
økonomi, madlavning, rengøring, tøjvask, kommunkation, hygiejne og fritidsinteresser.

Alt pædagogisk arbejde foregår i samarbejde med den unge, hvor også delmålene i den pædagogiske
indsatsplan udarbejdes i et samspil.

Det er den unges plan, og udfra denne udspringer de pædagogiske opgaver med at sikre en sammenhæng
mellem handleplanen og den pædagogiske indsats. Vi vægter inddragelse og
medbestemmelse i arbejdet med den unge højt.

Vores fælles afsæt bygger på Empowerment, hvor målet er, at den unge
opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt i egen bolig.

 

Foto af bordfoldbold i Jernbanekollegiets opholdsstue