Kollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet i Svendborg

Formålet med Bykollegiet ved CSV Sydfyn er:

Via støtte, omsorg og anerkendelse, at hjælpe de unge til at leve et ungdomsliv/voksenliv.

Vi tager altid udgangspunkt i dig og dine behov. Der hjælpes bl.a. med: økonomi, madlavning, rengøring, tøjvask, kommunikation, hygiejne, fritidsinteresser.

 

Bykollegiet er bl.a. målrettet unge på den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse STU, som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse, hvor der arbejdes med botræning, social træning og personlig udvikling. Den unge kan efterfølgende bo på bykollegiet i et udslusningsforløb. 

Når man er flyttet ind, får man tilknyttet en primær og en sekundær støtte/kontaktperson, som sammen med den unge laver en handleplan over de ting, man skal guides og støttes til.

Det kan fx være, at man har brug for støtte til:

 • læse og forstå post
 • økonomi
 • oprydning
 • rengøring
 • tøjvask
 • indkøb
 • madlavning
 • fritidsaktivitet
 • personlige samtaler om det der rør sig i dit liv
 • tæt samarbejde med skolen
 • at skabe sociale relationer​​​​​​

Se flyer nederst på siden. 

 

 kollegiet