Kollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet

COVID-19 / Coronavirus information

 

Kære Alle

Vores Center ( CSV-Sydfyn - Svendborg Heldagsskole ) er desværre lukket ned frem til tirsdag d. 14.04.20. pga. COVID-19.

Vores Bykollegie er kun åbent for de borgere som ikke kan tage hjem. 

Alle besøg på Bykollegiet frabedes på det kraftigste pga. smittefare iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Hvis I ønsker kontakt til Bykollegiet, kan vi kontaktes på følgende tlf. nr.:

Bykollegiet / VSU - Lene Skovgaard: 30174715
 

Med Venlig Hilsen

Søren Bay Koch
Centerleder - tlf. 24886383
 

 

Bykollegiet i Svendborg

Formålet med Bykollegiet ved CSV Sydfyn er:

Via anerkendende specialpædagogisk tilgang
støttes/guides den unge til på sigt, at leve et så
selvstændigt ungdomsliv/voksenliv som muligt,
hvor hjælp til selvhjælp er en del af mestringen.

Vi møder altid den unge i dennes behov og
kompetencer. Vi guider/støtter bl.a. med:
økonomi, madlavning, rengøring, tøjvask,
kommunkation, hygiejne og fritidsinteresser.

Alt pædagogisk arbejde foregår i samarbejde
med den unge, hvor også delmålene i den pædagogiske
indsatsplan udarbejdes i et samspil.

Det er den unges plan, og udfra denne udspringer de
pædagogiske opgaver med at sikre en sammenhæng
mellem § 107- handleplanen og den pædagogiske
indsats. Vi vægter inddragelse og
medbestemmelse i arbejdet med den unge højt.

Vores fælles afsæt bygger på
Empowerment, hvor målet er, at den unge
opnår et så selvstændigt og meningsfuldt
liv som muligt i egen bolig.