Kollegiet

Bykollegiet

Bykollegiet

 

Bykollegiet i Svendborg

Formålet med Bykollegiet ved CSV Sydfyn er:

Via anerkendende specialpædagogisk tilgang

støttes/guides den unge til på sigt, at leve et så

selvstændigt ungdomsliv/voksenliv som muligt,

hvor hjælp til selvhjælp er en del af mestringen.

Vi møder altid den unge i dennes behov og

kompetencer. Vi guider/støtter bl.a. med:

økonomi, madlavning, rengøring, tøjvask,

kommunkation, hygiejne og fritidsinteresser.

Alt pædagogisk arbejde foregår i samarbejde

med den unge, hvor også delmålene i den pædagogiske

indsatsplan udarbejdes i et samspil.

Det er den unges plan, og udfra denne udspringer de

pædagogiske opgaver med at sikre en sammenhæng

mellem § 107- handleplanen og den pædagogiske

indsats. Vi vægter inddragelse og

medbestemmelse i arbejdet med den unge højt.

Vores fælles afsæt bygger på

Empowerment, hvor målet er, at den unge

opnår et så selvstændigt og meningsfuldt

liv som muligt i egen bolig.