Klub

Klub

Klub

Klubtilbud for unge der går på STU

Praktisk info:
Klubben er et fritids- og aktivitetstilbud under Servicelovens §104, og henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) på CSV. Den enkelte kan benytte klubtilbuddet i tidsrummet 13.35-16 mandag, tirsdag og torsdag, og 11.30-16 onsdag og fredag.
Klubben har åben mellem 08-16 i skoleferierne undtaget to uger i sommerferien, og mellem jul og nytår.

De fysiske rammer:                                                                                
Klubben er beliggende Jernbanegade 10, 1. sal, og deler lokaler med holdet “Livsduelighed”.
Vi har tre mindre lokaler, hvor vi kan lukke døren - herunder et veludstyret kreativt rum, et rum til tv, spil og afslapning, samt et fordybelses rum, hvor man kan finde ro.
Vi har ydermere et stort opholdsrum med køkken. Dette kan opdeles med en skillevæg, hvor der er mulighed for bl.a. bevægelses aktiviteter. Afslutningsvis har vi egen garderobe, hvor man udover at hænge sit overtøj også kan sidde sammen eller have en stille stund.

Aktiviteter i klubben:
Klubben er både et frirum for den enkelte, men også et læringsrum, hvor der er mulighed for personlig udvikling og styrkelse af den enkeltes kompetencer, hvor vi tager afsæt i den unges ressourcer og færdigheder. I klubben vægter vi, at aktiviteterne tager afsæt i de unges interesseområde og behov. Vi beskæftiger os bl.a. med følgende:

Ungdomsliv - på vej til voksenlivet.
Netværksdannelse.
Medie og kommunikations træning.
Madlavning og bagning.
Krop og bevægelse.
Kreative udfoldelser, - herunder også musik.
Velvære og mindfullness.
Spil og puslespil mm.


Elektronisk udstyr:
Apple-tv, IPad, PS3, PS4, X-Box, Kinnect, dvd-afspiller, stor tv-skærm, bluetooth højtaler mm.

Den pædagogiske linje
Vi tager afsæt i den kognitive, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, (KRAP) hvor vi vægter strukturerede og forudsigelige rammer. Det er med afsæt i den enkeltes behov og forudsætninger, at vi planlægger dagen.
Vi arbejder også med relations dannelse - både den enkelte ung imellem, men også til personalet, da den gode relation skaber grobund for tillid og tryghed, - og til at turde udvikle sig personligt og socialt.
Den unge har hver tilknyttet en kontaktperson, hvor der kontinuerligt understøttes ift. den unges individuelle mål, som er beskrevet i dennes uddannelsesplan.

Ansatte i klubben:
Klubbens faste medarbejdere består på nuværende tidspunkt af 3 socialpædagoger og 1 omsorgsmedhjælper.