Virksomhed & Butik

Virksomhed & Butik

Ugeskema
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00-09.30

Butik Unik

Brogade

Faglig fordybelse

Svømning

Butik Unik

Brogade

Faglig fordybelse

 

Butik Unik

Brogade

Faglig fordybelse

 

Butik Unik

Brogade

Faglig fordybelse

 

Butik Unik

Brogade

Kommunikation

Personlig fremtoning

 

09.30-12.00

Butik Unik

Brogade 

Produktion

 

Butik Unik

Brogade 

Produktion

 

Butik Unik

Brogade 

Produktion

 

Butik Unik

Brogade 

Produktion

 

Butik Unik

Brogade

Næste uges skema

Weekendrunde

12.00-12.30 Frokost Frokost Frokost Frokost  
12.30-14.00 Brogade

Kontaktlærertid

Bræt- og kortspil

Butik Unik

Fitness

Butik Unik 

Brogade

Salg og service

Butik Unik

Brogade

Produktion

 

 

Kompetenceskema
          Produktion           Faglig           fordybelse           Fitness/Svømning           Kommunikation

          personlig                             fremtræden

          Kontaktlærertid

Kort- og             brætspil

 • Praktiske færdigheder
 • Proceskendskab
 • Grov- og finmotorik
 • Koncentration
 • Faglighed gennem praktisk arb.
 • Samarbejde
 • Matematik
 • Dansk 
 • Fagligt vedligehold
 • Koncentration
 • Faglig udvikling
 • Målsætning
 • Styrke
 • Kondition
 • Udholdenhed
 • Motorik
 • Samarbejde
 • Udfordre sig selv
 • Rollespil
 • Fremlæggelser
 • Samll talk
 • Kropssprog
 • Hygiejne
 • Wellness
 • Individuel målsætning
 • Social træning
 • Samarbejde
 • Samtale- Udtrykke ønsker og behov
 • Vente på tur
 • Koncentration
          Butik Unik           Studietur           Salg og service          Weekendrunde           Praktik
 • Butiksfaglighed
 • Kundeservice
 • Samarbejde
 • Praktiske færdigheder
 • Målsætning og struktur
 • Social træning
 • Kutur/Historie
 • Selvforståelse
 • Samarbejde/botræning
 • Sammenhold
 • Dannelse
 • Transporttræning
 • Daglig butiksdrift
 • Kundeservice 
 • Kommunikation
 • Målgruppekendskab
 • Social træning 
 • Kropssprog
 • Kommunikation
 • Social træning
 • Aktiv lytning
 • Small talk
 • Transport
 • Praksiserfaring
 • Selvforståelse
 • Afklaring
 • Målsætning
 • Kontakform
 • Fremmøde