Værksted & Grønt

Værksted & Grønt

Ugeskema
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00-09.45            Brogade

Arbejdsmøde

for alle

kaffe/brød   
Brogade

Arbejdsmøde

for alle

kaffe/brød   
Brogade

Arbejdsmøde

for alle

kaffe/brød   
Brogade

Arbejdsmøde

for alle 

kaffe/brød   
Brogade

Arbejdsmøde

for alle

kaffe/brød   
09.45-12.00

Værksted

Brogade

Praktisk klassearbejde

Individuelle opgaver

Værksted

Kolonihaven

Værksted

Brogade

Praktisk klassearbejde

Individuelle opgaver

Værksted

Brogade

Praktisk klassearbejde

Individuelle opgaver

Værksted

Fitness

12.00-12.30 Frokost Frokost Frokost Frokost  
12.30-14.00

Brogade

Social træning

Bræt- og kort-spil

Værksted

Kolonihaven

Værksted

Fitness

Værksted

Din og min verden

 

 

 

Kompetenceskema
          Værksted/

praktisk klassearbejde
          Morgenmøde/

          Brædtspil
                         Fitness           Kolonihaven                   Din og min verden
 • Færdigheder
 • Værktøjshåndtering
 • Grov- og finmotorik
 • Koncentration
 • Faglighed gennem praktisk arb.
 • Samarbejde
 • Forberedelse på opgaver
 • Social træning - Small talk
 • Hygiejne
 • Indkøb/økonomi
 • Dannelse
 • Koncentration
 • Styrke
 • Kondition
 • Udholdenhed
 • Motorik
 • Hygiejne
 • Udfordre sig selv
 • Grønne opgaver
 • Færdigheder
 • Botræning
 • Samarbejde
 • Udholdenhed
 • Praktik
 • Omverdensforståelse
 • Samfunds-pligt og ret
 • Netetik
 • Samtale - Udtrykke ønsker og behov
 • Takt og tone
 • E-boks
          Kajak           Lejrskole           Teambuilding           Besøgsrunde           Praktik
 • Friluftsliv
 • Naturkendskab
 • Samarbejde 
 • Praktiske færdigheder
 • Udfordres
 • Grin
 • Kultur/Historie
 • Selvforståelse
 • Samarbejde/botræning
 • Sammenhold
 • Dannelse
 • Transporttræning
 • Samarbejde
 • Udfordres
 • Kommunikation
 • Sammenhold
 • Social træning
 • Kropssprog
 • Økonomi
 • Social træning
 • At have besøg
 • At besøge andre
 • Hvordan bor andre
 • Transport
 • Praksiserfaring
 • Selvforståelse
 • Afklaring
 • Hygiejne
 • Kontaktform
 • Fremmøde