Pædagogisk tilgang

Pædagogisk tilgang

Svendborg Kommunes STU-tilbud ligger placeret i hjertet af Svendborg. Vi har gågaden på den ene side af matriklen og jernbanen på den anden side. Det giver os en unik mulighed for at arbejde med de forskellige sider af ungdomslivet, der handler om at mestre indkøb, bankkontakt, selvtransportering, café- og bylivet m.m.

 

Pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang på STU – Svendborg tager sit afsæt i stor respekt for det enkelte unge menneske, der går på et af vore meget forskellige hold.

Ved hver enkelt elev, vurderer vi, hvor det giver mest mening at sætte det største fokus, så vi sikrer størst mulig udvikling. Vi lægger stor vægt på kontaktlæreropgaven, hvor personalet gør sit ypperste for at finde elevens styrkesider. Personalet på STU ved CSV Sydfyn går længere end de fleste i bestræbelserne på at skabe lige netop den kontakt til eleven, der skaber den største mulighed for udvikling.

 • Vi gør os umage med at se og høre eleven, som den han/hun er. Alle unge har behov for at blive set med det særlige noget, som de har med sig. Denne individuelle accept, forståelse og anerkendelse understøtter udvikling af selvværd og selvagtelse.
 • Vi har et skarpt blik på at skabe ligeværdige fællesskaber, hvor vore elever kan finde gode tilhørsforhold. Alle har et behov for at indgå i nære relationer og opleve sig som en del af et fællesskab. I disse grupper arbejder vi med tolerance og vi-følelse og glæden ved forskellighed.
 • Vi har mange års erfaring med at udfordre eleverne tilpas, så vi sikrer en god udvikling. Mennesket har et grundlæggende behov for at mestre opgaver og mærke, at man bliver bedre til tingene. Derfor stiller vi krav og er vedholdende. Det eleven kan selv, skal han/hun selv, og i løbet af de 3 år på STU, skal eleven altid kunne mere og mere selv.
 • Personalet på STU retter altid næsen mod det, der giver mest mening. Unge søger meningsgivende retning i deres liv via forbilleder, der vækker begejstring og beundring. Vi har fokus på det meningsdannende gennem relationer og aktiviteter, der er interessante, sjove og har værdi, så man i glimt ”glemmer sig selv”, fordi man hviler i at være en del af noget større.

Vi underviser altid ud fra en ressourcefokuseret tilgang til den unge, og i personalegruppen findes bl.a. følgende uddannelser:

 • KRAP (Kognitivt Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik).
 • KRAP – Superviser.
 • DAT (Dialektisk AdfærdsTerapi).
 • PAS-konsulenter (Pædagogisk Analyse System).
 • Mi-Life.
 • Den narrative tilgang.
 • Autismepædagogik.
 • Neuropædagogik.
 • Tegn til Tale.

På STU er der mellem 50-60 elever fordelt på 4 overordnede hold, hvor 3 af holdene ofte deler sig i 2 mindre grupper. Hvert hold er beskrevet i en folder, som ligger under de forskellige hold her på hjemmesiden.

Fra skoleåret 2018-19 vil vores holdopdeling være som følger:

 • Livsduelighed 1 + 2
 • Godt på Vej
 • Kickstart X + Y
 • Job X + Y

 

Værdierne i øjenhøjde

CSV Sydfyns værdigrundlag er formuleret som elevernes krav til os. De 8 sætninger lyder:

 • ”Du respekterer, at mit livssyn ikke nødvendigvis er det samme som dit.”
 • ”Du forstår, at jeg er den, der bedst kender mine ønsker, følelser og behov.”
 • ”Du rådgiver og vejleder mig – men det er mig selv, der træffer beslutninger.”
 • ”Du viser mig tillid og respekt – og behandler mig som ligeværdig.”
 • ”Du møder mig, som du selv ønsker at blive mødt.”
 • ”Du bruger den tid, vi er sammen, med omtanke.”
 • ”Du udfordrer mig værdigt på mine egne præmisser.”
 • ”Du er både professionelt og personligt engageret.”

Du kan downloade folderen herunder:

http://csvsydfyn.dk/sites/xxcsv.svendborg.bellcom.dk/files/PDF/csv_sydfy...

 

Vore værdier viser sig ved:

 • At vi gør os umage med at møde de unge, så de føler sig set og hørt, som dem, de er.
 • At vi medinddrager de unge og giver dem tilpas medbestemmelse.
 • At vi altid er tilpas ambitiøse på de unges vegne og stiller tilpasse krav.
 • At vi har fokus på at udfordre vore elever lige der, hvor nærmeste udviklingspotentiale ligger.
 • At vi har en grundlæggende tro på den enkelte unges udviklingsmuligheder.
 • At vi tror på, at det eleverne vælger at gøre, er det, der giver mest mening for dem lige netop i de specifikke situationer, handlingen udspringer i.
 • At vi sammen med eleverne skaber dage med mening.
 • At vi sammensætter grupperne, så alle vore elever, så vidt muligt, føler sig som en del af et fællesskab.
 • At vi arbejder fagligt og reflekteret ud fra elevens mål.
 • At vore beskrivelser, UU-planer m.m. er individuelt meningsfulde og skrevet professionelt i et klart og tydeligt sprog.
 • At alle elever hver uge tilbydes individuel samtale med sin kontaktlærer.