Mission og vision

Mission og vision

Mission

CSV Sydfyns mission er at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse.

Vi møder vore kursister som ligeværdige, med respekt og har som mål, at kursisterne kommer ”videre” i deres liv. Vi udviser engagement, er velforberedte og fagligt velfunderede og bidrager til helhed i opgaveløsningen.

Pjecen I øjenhøjde udtrykker vore etiske grundlag i mødet med kursisterne. Find den under bilag nederst på siden.

I forhold til vores samarbejdspartnere og til omverdenen er vi alle ambassadører for CSV Sydfyn og ser os selv som en del af en større helhed. Vi leverer kvalitet i opgaveløsningen og er ansvarlige over for offentligt tildelte midler.

I vores indbyrdes forhold viser vi hinanden gensidig respekt og tillid og anerkender værdien af forskellighed. Enhver har krav på at blive set, hørt og mødt.

Vision

Vi vil være kendt for kvalitet og faglighed og for at udvikle nye og anderledes veje og løsninger i et tværfagligt samarbejde.

Hos vore kursister og elever ønsker vi at se muligheder og potentialer frem for begrænsninger, i et miljø, hvor vi er åbne for andres refleksioner og forslag. Tilgangen til hinanden og kursisterne er anerkendende.

I forhold til vores samarbejdspartnere og til omverdenen ønsker vi et CSV Sydfyn, der er præget af professionalisme, engagement, høj faglighed og indbyrdes loyalitet med størst mulig grad af selvforvaltning i opgaveløsningen.

I vores indbyrdes forhold værdsætter vi initiativ og nytænkning i et miljø, hvor tilgivelse kan være bedre end tilladelse. Samarbejdet og relationerne til hinanden skal være præget af tryghed til at turde og viden om at det nytter at påvirke.