Etiske regler

Etiske regler

CSV Sydfyns etiske regler er formuleret som kursisternes krav til os som undervisere og ansatte - uddybet med en lille, forklarende tekst.

Reglerne er resultatet af et længere etik-forløb, som vi startede i 2004. Vores mål var i fællesskab at finde frem til et værdigrundlag for vores samlede virke og et sæt forståelige og omsættelige etiske grundregler.

Vi formulerede hver især de ti sætninger, som er vigtigst for os som ansat på CSV Sydfyn, og på den baggrund blev der udformet otte grundregler.

Vi har samlet grundreglerne i et lille hæfte med titlen I øjenhøjde, se under bilag nederst på siden.

Du kan rekvirere hæftet ved at sende os en e-mail på adressen csvsydfyn@svendborg.dk eller ringe til os på

tlf. 62 23 49 00.