Livsduelighed

Livsduelighed

Ugeskema
  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
08.15-09.00  Praktiske opgaver
Dagsplan
Weekendrunde
Morgenmotion
Praktiske opgaver
Dagsplan
Siden sidst
Morgenmotion
Praktiske opgaver
Dagsplan
Siden sidst
Morgenmotion
Praktiske opgaver
Dagsplan
Siden sidst
Morgenmotion
Praktiske opgaver
Dagsplan
Weekendrunde

 

09.00-11.30

 

 

Trafiktræning og botræning

Tema

Indkøb,
madlavning og rengøring

Ingen madpakke

KIT-kassen

 

Produktion til 
Butik Unik

Tema

KIT-kassen

 

Byg & Lær

Tema

 

KIT-kassen

 

Produktion til 
Butik Unik

Tema

KIT-kassen

 

Svømning og bad

Husk svømmetøj, håndklæde
og shampoo

 

 

11.30-12.00 Frokost og bo-træning
INGEN MADPAKKE
Frokost og bo-træning
 
11.30-16.00
Evt. klub
Frokost og bo-træning 11.30-16.00 
Evt. klub
12.00-13.35

Mindfulness, wellness
og massage

Ultra Nyt 

KIT-kassen

 

Ultra Nyt 

KIT-kassen

 
13.35-16.00 Evt. klub Evt. klub   Evt. klub  

 

Kompetenceskema
      Dagsplan/morgenmøde       Trafiktræning       Bo-træning / Madlavning       Svømning       Byg & Lær
 • Kommunikation/fortællinger
 • Lytte/spørge
 • Hukommelsestræning
 • Kende dagens indhold
 • Tegn Til Tale
 • Tålmodighed/behovsudsættelse
 • Trafikregler
 • Overblik
 • Sikkerhed
 • Fokus
 • Selvstændighed
 • Udholdenhed
 • Køkkenhygiejne
 • Bordskik/regler
 • Selvhjulpenhed
 • Smagsoplevelser/varianter
 • Motorik - skrælle, skære, snitte
 • Planlægning og indkøb
 • Vandtilvending
 • Motion/kondition/koordination
 • Personlig hygiejne
 • Socialtræning
 • Voksenidentitet
 • Selvhjulpenhed
 • Koncentration
 • Fin- og grovmotorik
 • Læse og følge en arbejdstegning
 • Kreativitet
 • Samarbejde
 • Arbejdsprocesser

 

      KIT-kassen       Studietur

      Produktion til 
        Butik Unik

      Ultra Nyt

      Praktik
 • Fag-faglig undervisning
 • Individuelle opgaver
 • Selvstændighed
 • Ansvar for egen læring
 • Fordybelse
 • Interesseområder
 • Relationer
 • Løsrivelse
 • Voksenidentitet
 • Selvstændighed
 • Planlægning
 • Praktisk opgaveløsning
 • Medansvar/ejerskab for butikken
 • Mindre produktionsopgaver
 • Kreativitet
 • Udføre/løse bundne opgaver
 • Individuelle- og niveauopdelte opg.
 • Produkt – proces – Butik Unik
 • Samfundsorientering
 • Kommunikation
 • Hukommelsestræning
 • Debat
 • Perspektivering
 • Spørgsmål og svar
 • Kende muligheder for fremtidig beskæftigelse
 • Nye relationer
 • Nye rammer og struktur
 • Voksenidentitet
 • Kompetencer
 • Afklaring