Råd og vejledning

Web

Råd og vejledning

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

Rådgivning og Vejledning er en del af CSV-Sydfyns undervisningstilbud. Når kursisten er visiteret til undervisning, har kursisten og dennes pårørende, adgang til Rådgivning og Vejledning.

Til kursisten

Rådgivning og vejledning drejer sig eksempelvis om:

tilrettelæggelse af undervisningen,

hvorfor gå til undervisning?

målet med undervisningen,

trivsel i undervisningslokalet,

samværet på holdet,

at arbejde videre med undervisningen hjemme (lektier kun efter aftale). 

Nævner kursisten vilkår og problemer som ligger uden for undervisningens
kompetenceområde (f.eks. de behandlingskrævende vilkår) kan vi hjælpe med at formidle kontakten til de samarbejdspartnere som har kompetencerne. Det kan f.eks. være psykologer, psykiatere, sagsbehandlere, væresteder eller læger.

Til pårørende

Pårørende og venner har adgang til Rådgivning og Vejledning i hvordan de kan bistå kursisten i at udnytte den udviklingsmulighed som undervisningen er.

Vejleder for gruppen af voksne med psykiske vanskeligheder:

Berit Johnsen
Tlf.: 30 17 45 57
E-mail: berit.johnsen@svendborg.dk