Voksne med sindslidelse

Voksne med sindslidelse

Individuelt tilrettelagt kompenserende undervisning

Derfor begynder en undervisningsaftale altid med en samtale med lærer og vejleder.

CSV-Sydfyns undervisning er eksamensfri, men kan tilrettelægges, så kursisten kan forberede sig på at gå til undervisning på almindelige vilkår.

Det betyder, at kursistens individuelle mål med undervisningen og måden der skal arbejdes på, er noget vi beslutter sammen. Når det aftalte mål er nået, afsluttes undervisningen.

Undervisningen sker efter Lov om Specialundervisning for voksne.

 

CSV-Sydfyns undervisning er individuelt tilrettelagt. Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens aktuelle vilkår, - både diagnose, levevilkår, livserfaringer og ønsker og tanker om fremtiden. Det der kan have betydning for kursistens muligheder for undervisningsmæssig fremgang, vil blive taget i betragtning.
 

Rådgivning og Vejledning:

Rådgivning og Vejledning er en del af CSV-Sydfyns undervisningstilbud. Når kursisten er visiteret til undervisning, har kursisten og dennes pårørende, adgang til Rådgivning og Vejledning.

 

 

Til kursisten

Rådgivning og vejledning drejer sig eksempelvis om:

Hvorfor gå til undervisning? Hvordan vil vi tilrettelægge undervisningen? Hvad skal være målet med undervisningen? Hvad skal der til for at kursisten trives i undervisningslokalet? Tilvænning til at være sammen med andre. Hvordan arbejde videre med undervisningen hjemme? (Lektier kun efter aftale). 

Nævner kursisten vilkår og problemer som ligger uden for undervisningens
kompetenceområde (f.eks. de behandlingskrævende vilkår) kan vi hjælpe med at formidle kontakten til de samarbejdspartnere som har kompetencerne. Det kan f.eks. være psykologer, psykiatere, sagsbehandlere, væresteder eller læger.

 

Til pårørende

Pårørende og venner har, efter aftale med kursisten, adgang til Rådgivning og Vejledning i hvordan de kan bistå kursisten i at udnytte den udviklingsmulighed som undervisningen er.

Er du pårørende, ven, eller ansat kontaktperson og oplever at det som kursisten undervises i, også er nyt for dig, så er du velkommen til – efter aftale – at deltage i undervisningen nogle gange.

 

Kontakt: 

Centerleder

Søren Bay Koch
Tlf.: 2488 6383