Collage med materiale fra ungekursus

Ungekursus

Ungekursus

Er du ung og på vej i livet?
 

Eller føler du dig begrænset og udfordret i at gennemføre eller fastholde uddannelse eller arbejde.

Så giver Svendborg Kommune et gratis tilbud til dig, der er mellem 16-30 år.
 

Kurserne er tilrettelagt for dig, som ønsker støtte til personlig udvikling og håndtering af udfordringer i livet.
 

Måske har du selvværdsproblemer, føler dig ensom, har svært ved at håndtere følelser, kontrol af tanker og hverdagsstruktur.
 

Du tilbydes også et kursus, hvis du har svært ved at gennemføre eller fastholde uddannelse eller arbejde.
 

Undervisningen foregår i mindre grupper, og består af oplæg, samtaler, refleksioner og forskellige øvelser.
 

Kurset afvikles mandage kl. 9.30-12.00, Brogade 35,1, Svendborg. Kurset henvender sig til dig, der ikke er i arbejde eller uddannelse.
 

Er du i arbejde eller i gang med en uddannelse, kan du deltage i kurset onsdage kl.15.00-16.30, Brogade 35,1, Svendborg.
 

Yderligere oplysninger:
 

Underviser, Tina Wacher Andersen, tlf.: 3055 2400

el.

Afd. leder, Lene Skovgaard, tlf.: 3017 4715
 

https://www.facebook.com/ungekursussvendborg