Værksted & Grønt

Værksted & Grønt

Denne linje er tiltænkt de unge som efter STU ønsker beskæftigelse indenfor det praktisk grønne område. På Værksted & Grønt kommer eleverne rundt om forskellige produktionsforløb på både værksteder, og udenfor i vores grønne undervisningsrammer. Igennem praktisk undervisning vil de unge få kendskab til og erfaringer med aktiviteter såsom:

  • Produktion af forskellige brugsartikler i træ, metal og beton
  • Istandsættelse og udsmykning af genbrugsartikler
  • Plantning og høst af diverse grønt samt vedligehold af plæner og park
  • Værktøjskendskab og anvendelse
  • Konkret anvendelse af dansk og matematik
  • Praktikforløb indenfor områder som landbrug, fabrik og værksted

Se Værksted & Grønts uge- og kompetenceskema længere nede, under bilag.

Få mere at vide:
Du er velkommen til at kontakte CSV’s vejleder på tlf. 6223 4909.

Foto af arbejde i værkstedet Foto af arbejde med at samle en knallert i værkstedet
Foto af arbejde med træ i værkstedet Foto af bogligt arbejde i værkstedet
Foto af arbejde med træ i værkstedet Foto af arbejde med at fjerne blade på Høje Bøge stadion

Foto af arbejde med at fjerne blade på Høje Bøge stadion