Den gode historie: Lasse Krøyer

Lasse Krøyer
3. februar 2018 - subsiteadmin

Den gode historie: Lasse Krøyer

Vi møder Lasse Krøyer og hans chef kirkegårdsleder på Fredens Kirkegård Anne Kathrine Bytoft en kølig efterårsdag. At Lasse er blevet ansat lige præcis der er en længere historie.

Vi møder Lasse Krøyer og hans chef kirkegårdsleder på Fredens Kirkegård Anne Kathrine Bytoft
en kølig efterårsdag. At Lasse er blevet ansat lige præcis der er en længere historie som starter med en diagnose tæt på autismeområdet og derfor en skolegang på Centerafdelingen på Tåsingeskolen.

I 2013 påbegyndte Lasse et 3 årigt STU forløb på CSV hvor han var tilknyttet holdet Kickstart, et hold som primært arbejder med unge der ligger i området autismespektrumforstyrrelser.

Efter en meget forsigtig start, hvor Lasse ikke deltog aktivt i ret meget, tøede han op og allerede i 2014 fik vi aftalt en praktik i Fakta på Toldbodvej hvor Lasse trimmede hylder, gjorde rent og pressede pap. Praktikken var kun planlagt til 14 dage, men Lasse trivedes og praktikken varede ½ år – efter en pause genoptag han praktikken i foråret 2015 denne gang i 5 uger. Hans chef Lars tog kontakt til Kvickly storcenter og Lasse begyndte en praktik i Frugt og Grønt under kyndig vejledning af Marianne Nissen, denne gang varede praktikken et helt år og Kvickly var indstillet på at ansatte Lasse i et flexjob.
Det var rehabiliteringsteamet ikke enige i – de ville gerne se hvordan Lasse arbejdede i et helt andet område, så derfor blev der etableret en praktik på Fredens Kirkegård og det var helt sikkert en helt anden verden. Lasse havde tidligere haft flere hundrede kolleger i Kvickly og nu var der bare fem, det kunne Lasse bedre forholde sig til og blomstrede op også socialt hvor han deltog i de arrangementer der var på kirkegården. Sagen blev igen taget op i rehabiliteringsteamet og denne gang var der ingen tvivl, Lasse blev godkendt til et flexjob.

1 april 2017 blev Lasse ansat på Fredens Kirkegård og er i skrivende stund i gang med at tage traktorkørekort

Lasse har i hele forløbet haft en tæt opfølgning fra CSV´s jobkonsulent, som hver uge aflagde et besøg for at høre nyt og justere såvel arbejdsopgaver som timetal. Det har givet den fornødne tryghed for såvel arbejdsgivere som for Lasse. Beøgsfrekvensen er, efter at Lasse er blevet ansat, sat ned til en gang hver 14 dag.
 

Databoks
Lasse Krøyer født 1996.
På CSV 2013-2016
Praktik 21 uger i 2015 i Fakta på Toldbodvej
Praktik  2015/2016 i Kvickly Storcenter
Forår 2016: Lasses sag op i rehabiliteringsteamet – de afslog flexjob.
Praktik på Fredens Kirkegård 2016/2017  
Forår 2017: Lasses op i rehabiliteringsteamet – de godkendte flexjob
Ansat på Fredens Kirkegård 1-4-2017