Den gode historie: Chris Huus Jensen

Chris Huus i Fakta
2. februar 2018 - subsiteadmin

Den gode historie: Chris Huus Jensen

Chris sidder bag kassen i Fakta, tager smilende mod kunder og husker dem på lotto, medlemskort og ugens gode tilbud. Serviceminded og opmærksom – hvilket var ressourcer han ikke selv havde opdaget han havde før han startede på CSV Sydfyn.

Chris Huus Jensen

Chris sidder bag kassen i Fakta, tager smilende mod kunder og husker dem på lotto, medlemskort og ugens gode tilbud. Serviceminded og opmærksom – hvilket var ressourcer han ikke selv havde opdaget han havde før han startede på CSV Sydfyn. 
Chris har haft en barndom, hvor han havde gået på en del forskellige skoler inden han i 2013 startede STU på CSV Sydfyn.  Chris flyttede ind på CSV Sydfyns kollegie i Vestergade ca. ½ år efter han startede på STU. Chris havde en del udfordringer som han skulle have støtte og undervisning i at håndtere - både på skolen og kollegiet. Chris havde behov for tydelig og vedholdende, men rimelige krav. Med tiden opnåede Chris tillid til sine egne ressourcer og de ansatte på CSV. Da samarbejdet med Chris, lærer, vejledere, pædagoger og jobkonsulent kom godt i gang sammen med håndteringen af de forskellige udfordringer skabte det grobund for en positiv udvikling.

Chris trives og udvikler sig med opgaver, hvor han bruger sine hænder og i efteråret 2015 kom han i sin første praktik hos murermester Lars Espensen, den varede i 3 uger (37 timer)

Men interessen var vakt og derfor blev der etableret en ny praktik hos murermester Ask Askholm senere i efteråret 2015 som varede 9 uger (37 timer). Chris knoklede på, men måtte modstræbende erkende, at det nok var for hårdt fysisk arbejde for ham. Den erkendelse Chris fik gjorde at han måtte revurderes sine drømme om at blive mekaniker og murer. Han måtte acceptere, at drømme til tider bliver konverteret til fritidsinteresser. Men at hans ressourcer og kompetencer kunne bringes i spil inden for andre erhverv.

Umiddelbart efter afbrydelsen af praktikken hos mureren kom Chris med på et Fakta jobkursus, selvom det ”slet ikke var ham” og d. 30 marts 2016 begyndte han sin praktik i Fakta på Nyborgvej som varede til skolestop juni 2016.
Det der gjorde forskellen, var som så ofte, at han følte sig set og anerkendt for det han lavede og der var gode kolleger som mødte ham der hvor han lige var.

I jobcenterets regi, men med efterværn fra CSV Sydfyn, fortsatte Chris sin praktik i yderligere et år indtil han 1 august 2017 fik en EGU elevplads, samtidig er han flyttet i egen bolig med pædagogiskstøtte af en hjemmevejleder ift opgaver og hverdagsstruktur der ligge udenfor arbejde og uddannelse. I hele forløbet har både Chris og arbejdsgiveren haft en tæt kontakt til jobkonsulenten og kontaktlæreren på CSV Sydfyn.

Databoks

Chris Huus Jensen født 1995
CSV 2013 til 2016
Praktik Murermester Lars Espensen 3 uger i 2015
Praktik Murermester Ask Askholm 9 uger 2015/2016
Praktik Fakta Nyborgvej et år og 3 måneder i 2016/2017
EGU plads august 2017