Personale

Personale

Personale

På kollegierne er der tilknyttet et støtteteam, med forskellige uddannelsesmæssig baggrund, dog overvejende med socialpædagogisk uddannelse.

Når man er flyttet ind, får man tilknyttet en fast støtte/kontaktperson, som sammen med den unge laver en handleplan over de ting, man skal have hjælp og støtte til.

Det kan fx være, at man har brug for støtte til:

  • læse og forstå post
  • økonomi
  • oprydning
  • rengøring
  • tøjvask
  • indkøb
  • madlavning
  • fritidsaktivitet
  • personlige samtaler om det der rør sig i dit liv
  • tæt samarbejde med skolen

 

Der er personale på kollegierne kl. 8-21 alle ugens hverdage, lørdag og søndag kl. 14-21.