Bopraktik

Bopraktik

Bopraktik

Bykollegierne er målrettet unge på den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, som et kollegietilbud i tilknytning til uddannelsen, hvor der arbejdes med botræning, social træning og personlig udvikling. De unge kan bo på kollegiet i de 3 år ungdomsuddannelsen varer og efterfølgende i op til et år efter endt uddannelse, i et udslusnings forløb.

4 uger i praktiklejlighed:
Kollegierne  på CSV tilbyder en 4 ugers bopraktik forud for en eventuel visitation til et kollegietilbud

Praktikken har til formå,l at afklare om et kollegietilbud matcher den unges behov og ønsker.

Pædagogisk indhold:
I løbet af praktikken bliver den unge præsenteret for hverdagen på kollegiet, hvilke krav der stilles, og hvad der forventes af den unge.

I bopraktikken indgår den unge i de praktiske gøremål på kollegiet, såsom madlavning, oprydning, tøjvask m.v., ligesom vi forventer, at den unge indgår i det sociale samvær med de øvrige kollegianere samt fælles aktiviteter på kollegiet.

Bopraktikanten bliver tilknyttet en kontaktperson, som følger den unge igennem hele forløbet.

Aktiviteter:
Kollegiet tilbyder aktiviteter i tråd med de unges efterspørgsel. Formålet med kollegierne er at træne de unge i at bo selv, hvor en del af træningen består i at anvende alment tilgængelige fritidsaktiviteter. En del af aktiviteterne er derfor individuelt rettet med den enkelte unge. Kollegiet har dog som fast aktivitet fodbold en gang om ugen, som også benyttes at andre unge, fx tidligere elever, cafemedarbejdere eller andre unge indenfor området.

Praktiklejligheden:
Vi forventer at den unge er til stede på kollegiet i praktikperioden, herunder i den mellemliggende weekend, samt at den unge holder sin praktiklejlighed ren og i orden.

Praktiklejligheden er sparsomt møbleret, den unge skal selv medbringe sengetøj, håndklæder, toiletsager og andre personlige fornødenheder.

Praktikevaluering:
Inden bopraktikken er slut udarbejdes en praktikevaluering, som munder ud i en anbefaling af om den unge kan tilbydes et kollegietilbud eller ej.

Elementer i praktikevalueringen:
Praktikevalueringen  omhandler en afklaring af  den unges umiddelbare støttebehov indenfor:

  • Den nære hverdag
  • Døgnrytme
  • Personlig hygiejne
  • Tøjvask og rengøring
  • Madlavning
  • Økonomi
  • Socialt netværk
  • Kommunikation
  • Transport og færden
  • Helbred

Evalueringen fremsendes til den unges sagsbehandler, som har den endelige afgørelse af om, den unge kan visiteres til kollegierne.

Samarbejdsrelationer:
Vi har et tæt og naturligt samarbejde med CSV Sydfyns ungdomsuddannelse STU, både i forbindelse med visitationer til kollegietilbuddet og i det efterfølgende opfølgningarbejde og udslusning til arbejdspraktikker, job eller andet samt til egen bolig eller anden varig boform. I det daglige foregår samarbejdet i uformelle forum med respekt for de unges selvstændighed. Det formelle samarbejde foregår ved fælles uddannelsesplan møder og handleplanmøder, for at sikre overensstemmelse mellem mål og retning for de unge.

Personale:
På alle vore kollegier er tilknyttet et støtteteam, med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, dog overvejende med en socialpædagogisk uddannelse.

Der er personale på kollegierne fra kl. 13-22 alle ugens hverdage ( fredag,lørdag og søndag fra 13-22) Desuden er der personale til stede fra kl. 8—15 på alle hverdage.

Priser:
Kollegiet Jernbanegade  904 kr. pr. dag

Kollegiet Vestergade 878 pr. dag

Lovgrundlag:
Bopraktik/indflytning på kollegiet bevilliges efter Servicelovens § 107 og § 66. stk 1, nr. 5

 

Kontakt:

Vicecenterleder

Lene Skovgaard 
Tlf: 30 17 47 15

lene.skovgaard@svendborg.dk