Christian

Christian

”Sæfølli ka jeg det”  Christian påbegyndte den tre-årige ungdomsuddannelse...

”Sæfølli ka jeg det”
 
Christian påbegyndte den tre-årige ungdomsuddannelse i maj 2010 på CSV Sydøstfyn som det hed dengang.
Christian havde ikke en afgangseksamen fra folkeskolen, han har gået nogle år i almindelig folkeskole i Fåborg, hvorefter han blev flyttet til en specialskole, der hed Heldagsklassen i Fåborg for børn med adfærdsproblemer. Endvidere er han blevet undervist i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, hvor han var indlagt 1 år.
Christian har efterfølgende været 4 år på efterskole på Ærø.
Arbejdede fem måneder i Idealline – smedefirma, Vester Åby
1 år – værkstedslinien, Fåborg Produktionsskole
½ år i praktik hos Toms Tømrerfirma i Fåborg
5½ måned på Teknisk Skole, Svendborg
Christian har vanskeligt ved at sidde stille og er hele tiden i bevægelse, han har tidligere modtaget behandling for ADHD men dette ønskede han ikke at fortsætte med p.g.a. bivirkningerne.

På sit andet skoleår på CSV kom Cristian i en længevarende praktik/arbejdsprøvning hos Have og Park Center Tvedvej 170, 5700 Svendborg (12 december 2011 – 16 marts 2012), hvor der var en tæt opfølgning der bestod i et møde hver uge mellem arbejdsgiver, Christian og CSV´s jobkonsulent. Lige før afslutningen af arbejdsprøvningen trak arbejdsgiveren sig m.h.t. en EGU. Arbejdsgiveren havde lidt større forventninger end Christian kunne opfylde.

Christian startede d. 11 april 2012 en ny praktik på Plejecenter Vestereng som pedelmedhjælper. 
Denne praktik er blev forlænget med en arbejdsprøvning og pedel Ulrick Ebbesen tilkendegav at han gerne så Christian fortsætte i en EGU og sådan blev det, 1 august 2012 startede Christian sin EGU som ejendomsservicetekniker.
Christian vidste hvordan han skulle omgås såvel kollegaer som beboere på stedet og var meget vellidt på Vestereng. 
Christian boede dengang på CSV´s Kollegie i Vestergade med støtte. Christian havde en stram struktur på sin hverdag. Christian havde brug for at der var ryddeligt i hjemmet, og at der er styr på f.eks. mad, tøjvask samt aftaler med venner og ressourcepersoner. 
Christian kom også en del i ungeklubben ”På Hjørnet”. 
Christian afsluttede sin EGU med glans i 2014

Christian havde i sin EGU tid tanket så meget selvtillid, at han nu turde søge en egentlig læreplads på ordinære vilkår og valget faldt på Idealline i V- Åby hvor han fik en læreplads som klejnsmed og i juni 2018 bestod han sin svendeprøve, Christian fortsætter på Idealline efter sin læretid. Det var en synligt stolt og bevæget Christian der besøgte os på CSV den dag.

Christian har en stor vilje til at ville lykkes, og det har båret ham langt. Hans manglende læse/skrivefærdigheder overvandt han – selvom det var hårdt.

Christian bor i egen lejlighed i Fåborg og er weekendfar til en skøn dreng på 3 år

”Sæfølli ku han det” 

Bent Damgaard Nielsen, jobkonsulent