• Her er du:
  • Udviklingshæmmet
Print

Udviklingshæmmede

CSV Sydfyn underviser voksne, der er udviklingshæmmede. Det sker på de beskyttede værksteder i sammenhæng med kursisternes sædvanlige dagtilbud.

Det er først og fremmest undervisning i læsning og skrivning, regning/matematik, edb samt kommunikation.

Undervisningen og dens omfang sker efter aftale med arbejdsstedet. Den tager udgangspunkt i den enkelte kursists handleplan og planlægges i samarbejde med kursisten.

Målet med undervisningen er at styrke kursisternes personlige kvalifikationer og færdigheder inden for de områder, de beskæftiger sig med - og at de videreudvikler sig, så de så vidt muligt

  • Kan tage vare på sig selv
  • Har indflydelse på deres eget liv
  • Føler selvværd
  • Har selvindsigt og samfundsindsigt
  • Har et socialt netværk
  • Kan fungere i sociale sammenhænge på egne betingelser og uden at miste deres selvstændighed
  • Kan træffe valg og tage ansvar for egne beslutninger

Vi står til rådighed med yderligere oplysninger. Kontaktperson er vejleder, overlærer Ole Vind, telefon 62 23 49 00, mobil 30 17 48 06, e-mail: ole.vind@svendborg.dk